จองห้องพัก
เลานจ์ต้อนรับ
Hospitality Lounge

ทางโรงแรมมีบริการพาข้ามฟากจากโรงแรมเคปฟานไปยังเกาะสมุย 24 ชั่วโมง

หากต้องการใช้บริการในช่วงเวลา 23.00 น. - 07.00 น. กรุณาแจ้งทางโรงแรมให้ทราบล่วงหน้า

Accreditations

Small Luxury Hotel
Mr. & Mrs. Smith
Virtuoso
Johansens
Kiwi Collection