จองห้องพัก

ห้องอ่านหนังสือ

Reading Room

ห้องอ่านหนังสือปรับอากาศเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน โลกด้วยเครื่องดื่มเย็น ๆ และหนังสือดีๆสักเล่ม

เวลาทำการ: 10.00 น. ถึง 22.00 น.

Our Awards

Accreditations